Geneeskunde

Islam en Geneeskunde

In Islaam, is het menselijk lichaam een bron van waardering, aangezien het geschapen is door de Almachtige Allah (God). Hoe het functioneert, hoe het schoon en veilig te houden, hoe ziektes te verkomen door ze aan te vallen of te genezen, waren allemaal belangrijke kwesties voor Moslims. De Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) zelf drong er bij de mensen op aan om “medicijnen in te nemen tegen hun ziektes”, aangezien mensen in die tijd dit met veel tegen zin deden. Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei ook: “God creëerde geen ziekte, zonder er een geneesmiddel voor in te stellen, behalve voor ouderdom. Wanneer het tegengif is ingebracht, zal de patiënt beter worden als God het wil.” Dit was een sterke motivatie om Moslim scheikundigen aan te moedigen, om te onderzoeken, ontwikkelen en empirische wetten toe te passen. Veel…
Close